Regulamin

(edycja 2019-2020 semestr II)

1. Zadania publikowane są według wcześniej ustalonego harmonogramu:

Zadanie 1: 16-03-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;
Zadanie 2: 30-03-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;
Zadanie 3: 13-04-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;
Zadanie 4: 27-04-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;
Zadanie 5: 11-05-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;
Zadanie 6: 25-05-2020 (poniedziałek) godz. 20.00;

Odpowiedzi na wszystkie zadania można przesyłać do dnia 14-06-2020 r.

2. Odpowiedzi należy przesyłać przez stronę internetową. Ocenie podlega poprawność oraz czas nadesłania odpowiedzi:

Pierwsza poprawna odpowiedź: 100 pkt.
Druga poprawna odpowiedź: 90 pkt.
Trzecia poprawna odpowiedź: 80 pkt.
Czwarta poprawna odpowiedź: 70 pkt.
Piąte poprawna odpowiedź: 60 pkt.
Każda kolejna poprawna odpowiedź: 50 pkt.
Nadesłanie niepoprawnej odpowiedzi: 20 pkt.

3. W przypadku nadesłania niepoprawnej odpowiedzi, można naprawić błąd i przesłać odpowiedź poprawną.

4. Punkty kumulują się. Publikowany jest ranking zbiorczy. Na koniec semestru punkty można wymieniać na książki (podręczniki, publikacje). Zostanie ogłoszona lista dostępnych książek wraz z ich wartością (w punktach). Pierwszeństwo wymiany będzie miała osoba, zajmująca wyższe miejsce w rankingu końcowym. Następnie kolejna osoba wybierze pozostałe książki i tak do wyczerpania pozycji na liście książek lub w rankingu.

5. Nie przewiduje się żadnych kwestii spornych, we wszystkich przypadkach kontakt: marcinczakon@kul.pl

Organizatorem zabawy jest dr Marcin Czakon, Katedra Logiki KUL.